Hot Rivers of Gas Stream Through Sun

``de Volkskrant'' Science section

Under the surface of the sun flow rivers of hot gas, as observations of the European American SOHO satellite show. The discovery was published at the end of last month by astronomers of Stanford University in California. SOHO (the Solar and Heliospheric Observatory) watches the sun continously from a point at a distance of one and a half kilometers from the earth. One of the intruments on board is a sensitive interferometer with which very tiny vertical movements at the surface of the sun are measured. Analysis of the vibration pattern at the suns's surface gives information about the internal structure of the sun. it has been known for some time that on both sides of the sun's equator are zones in which the speed of the hot gasses is higher than the surroundings. The SOHO measurements now show that these zones stretch down twenty thousand kilometers below the sun surface. At farther distances from the equator, at around 75 degrees north and south, there are comparable `jet streams' found, but these are entirely below the surface. Sun phycisists suspect that the zones and jet streams have something to do with the still poorly understood activity cycle of the sun, which has a period of about eleven years.


[Original, in Dutch:]

Hete gasrivieren stromen door zon

Onder het oppervlak van de zon stromen kolkende rivieren van heet gas. Dat blijkt uit waarnemingen van de Europees-Amerikaanse SOHO-satelliet. De ontdekking werd eind vorige maand bekendgemaakt door sterrenkundigen van Stanford University in Califomie. SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) houdt de zon continu in het oog vanuit een punt op anderhalf miljoen kilometer afstand van de aarde. Een van de instrumenten aan boord is een gevoelige interferometer waarmee uiterst kleine verticale bewegingen aan het zonoppervlak worden gemeten. Analyse van het trillingspatroon levert informatie op over de inwendige opbouw van de zon. Al geruime tijd is bekend dat er aan weerszijden van de zonneequator gordels voorkomen waar de bewegingssnelheid van het hete gas hoger is dan in de omgeving. De SOHO-metingen wijzen nu uit dat die gordels zich uitstrekken tot twintigduizend kilometer onder het zonoppervlak. Op grotere afstand van de equator, op ongeveer 75 graden noorder- en zuiderbreedte, zijn soortgelijke 'straalstromen' gevonden, maar die bevinden zich volledig onder het oppervlak. Zonnefysici vermoeden dat de gordels en straalstromen iets te maken hebben met de nog steeds slecht begrepen activiteitscyclus van de zon. Die heeft een periode van ongeveer elf jaar.

Image of original article